Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…
  wtedy proste- dziękujemy- zawiera wszystko co chcemy wyrazić”.

Tę podstronę poświęcamy wszystkim osobom, które wspierają działalność naszej szkoły. W tym miejscu pragniemy podziękować przyjaciołom naszej placówki, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas i siłę, by nieść- często niezastąpioną- pomoc społeczności naszej szkoły.

2012/2013     2011/2012     2010/2011      2009/2010  

   2008/209