Z historii szkoły w Targowej Górce                                                               
Pierwsza wzmianka o naszej szkole pochodzi z 1833 roku kiedy to zalecono ówczesnemu księdzu plebanowi 
Franciszkowi Tyckiemu zajęcie  się organizacją szkoły dla Targowej Górki i Mystek na 145 uczniów. Kolejna wzmianka 
na podstawie dokumentów z archiwum parafialnego pochodzi z 1834 roku i mówi o nowo wybudowanej szkole w 
Targowej Górce dla Towarzystwa Katolickiego. Dalszym śladem historii szkoły jest pamiętnik nauczyciela Andrzeja 
Zajączka, który pierwszego zapisu dokonał  7 sierpnia 1849 roku w Targowej Górce. Dowiadujemy się z niego, że autor 
był nauczycielem w tutejszej szkole. Za udział w powstaniu w 1848 był osądzony, prześladowany i zawieszono go w 
urzędowaniu. W maju 1852 roku otrzymał nakaz opuszczenia szkolnego mieszkania. Z zapisów w pamiętniku wynika, że
Targową Górkę opuścił w październiku 1852  roku. 

Dalsze losy naszej placówki opisywały kroniki szkolne, które niestety nie zachowały się do dnia dzisiejszego. Pierwszy 
zapis z posiadanej przez szkołę kroniki pochodzi z 15 lipca 1945 roku i dokonał go Izydor Niedziela ówczesny kierownik 
szkoły w Targowej Górce.  Próbował on odtworzyć historię szkoły od 1920 roku do wyzwolenia w 1945 r. Podczas II 
wojny światowej szkoła przestała dla Polskich dzieci istnieć a naukę w niej pobierały dzieci osadników niemieckich. 
Polskie dzieci wracają do szkoły 12 lutego 1945 roku. Do szkoły zapisano wtedy 195 dzieci, z czego połowa nie umiała 
czytać i pisać. Utworzono 5 klas a nauka odbywała się bez zeszytów i podręczników. Dopiero podczas wakacji 
odnowiono izby lekcyjne i naprawiono dach. W tym okresie zakupiono także 60 tomów książek do biblioteki 
uczniowskiej. 

W 1946 r. szkoła w Targowej Górce stała się 7 klasowa szkołą zbiorczą, ponieważ przyjmowała dzieci ze szkoły w 
Stępocinie po ukończeniu tam klasy czwartej. Od października 1948r. do marca 1949r. prowadzono w szkole wieczorny 
kurs Przysposobienia Rolniczego. Prowadzone były także kursy dla analfabetów i dla dorosłych z zakresu klasy VII 
szkoły podstawowej. 
W dniu 30 kwietnia 1951 roku szkoła została zelektryfikowana dzięki czemu już w grudniu dzieci mogły słuchać radia z 
głośników zakupionych im przez Komitet Rodzicielski. 

Od 1951 roku nowym kierownikiem szkoły zostaje Edmund Walczak. Szkoła już tym okresie boryka się z kłopotami 
lokalowymi.
Z dniem 7 stycznia 1957 r. na krótko do szkoły została wprowadzona nauka religii. W marcu 1957 r. utworzono w szkole 
Uniwersytet Powszechny, jako formę oświaty dla dorosłych. 

Lata 60_te nie zmieniają warunków lokalowych w szkole a budowa nowej szkoły jest marzeniem miejscowego społeczeństwa.

 W roku szkolnym 1966/67 wprowadzony zostaje 8 letni cykl kształcenia co przysparza szkole jeszcze 
większych kłopotów lokalowych bo brakuje izb lekcyjnych. Wynajęto w tym okresie od Alfonsa Grzegorzewicza 
większy pokój i dostosowano go do nauki. 13 grudnia 1981 roku wprowadzono w kraju stan wojenny i na pewien okres 
czasu zawieszono naukę w szkołach. 

Nowym dyrektorem szkoły w roku szkolnym 1982/83 zostaje mgr Elżbieta Roszak. Z mieszkania po byłym dyrektorze 
uzyskano dwa pomieszczenia do nauki. Dzieci uczą się w tym okresie też  poza szkołą  w budynku PGR-u oraz w sali strażnicy OSP. 

Wiosną 1984 roku rozpoczęto wykopy pod rozbudowę budynku szkolnego. Od 1985 roku szkoła objęła wychowaniem 
przedszkolnym dzieci pięcioletnie. 15 lutego 1988 roku po feriach zimowych uczniowie rozpoczęli naukę w części nowego 
budynku szkolnego. 
Całkowite otwarcie szkoły i nadanie jej imienia gen. Kosińskiego odbyło się 15.10. 1988 roku. 

Po oddaniu do użytku w 1988 r. budynku szkolnego, z inicjatywy Czesława Kozielskiego zawiązał się nowy komitet, tym razem budowy sali gimnastycznej. Do prac budowlanych przystąpiono w 1990 r. W większości prace wykonywane były społecznie przez rodziców z obwodu szkolnego. Pomocy udzieliły także byłe PGR Targowa Górka oraz RSP Chwałszyce. Po trzech latach obiekt został ukończony. Uroczyste oddanie sali gimnastycznej odbyło się 25 września 1993 r.W 1992 r. Szkoła Podstawowa im. Generała Antoniego Kosińskiego w Targowej Górce kształciła 225 uczniów w 10 oddziałach, zatrudniała 16 nauczycieli i 7 pracowników obsługi. Dyrektorem szkoły w latach 1989-1998 był Czesław Kozielski. Od nowego roku szkolnego 1998/1999 przeprowadzono reformę ustroju oświatowego. Szkoły podstawowe skrócono do cyklu sześcioletniego i wprowadzono trzyletnie gimnazja. W Targowej Górce powstał Zespół Szkół składający się z Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Funkcję dyrektora objęła Elżbieta Kaźmierczak. Na wiosnę 2002 r. po raz pierwszy odbyły się egzaminy sprawdzające dla uczniów kończących klasy szóste szkoły podstawowej i klasy trzecie gimnazjum. Uczniowie podstawówki uzyskali średnio 26,1 na 40 punktów. Był to jeden z najwyższych wskaźników w powiecie wrzesińskim.

Życie sportowe Targowej Górki wyraźnie odżyło po uruchomieniu w 1988 r. stadionu i w 1993 r. sali gimnastycznej. Szkolna sala gimnastyczna stała się miejscem licznych imprez sportowych. Często odbywają się tutaj zawody i turnieje w piłce siatkowej, tenisa stołowego. 

Latem podczas wakacji, Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan z Poznania organizuje półkolonie dla dzieci ze szkoły w Targowej Górce. Młode pokolenie poznaje "małą ojczyznę" poprzez wycieczki autokarowe, rowerowe, pisze, a także mile spędzało czas na zabawach i zawodach sportowych.

W 2004 r. szkoła otrzymała pracownie komputerową z 10 stanowiskami. W ciągu roku szkolnego szkoła organizuje wiele imprez kulturalnych, m.in.: Przegląd Małych Artystów, Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej, Dzień Ziemi, Festyn - i szczególnie uroczyście Dzień Patrona. W roku szkolnym 2007/2008 r. do przedszkola uczęszczało 34 dzieci, do szkoły podstawowej 131 uczniów, zaś do gimnazjum 68 uczniów z miejscowości Targowa Górka, Mystki, Racławki, Mała Górka, Chwałszyce, Gąsiorowo i Stępocin.
Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nekla z 28 kwietnia 2008 r. Gimnazjum w Targowej Górce- podobnie jak Szkole Podstawowej - nadano imię generała Antoniego "Amilkara" Kosińskiego. Tego samego dnia przeprowadzono konkurs na nowego dyrektora Zespołu Szkół w Targowej Górce. Na stanowisko nowego gospodarza szkoły powołano Hannę Migdalską.

Szkoła od początku swego istnienia tworzy własna historię, każdy miniony dzień jest jej nową kartą. Jest wiele uroczystości patriotycznych, które przybliżają uczniom historię naszej ojczyzny, uczą szacunku, kształtują więzi narodowe. Wiele z nich poprzedzają szkolne projekty edukacyjne.

15 czerwca 2008 odbyły się uroczyste obchody 750-lecia istnienia Targowej Górki podczas których nadano gimnazjum imię gen. Antoniego Amilkara Kosińskiego oraz wręczono szkole sztandar.

30 kwietnia 2009 roku był dniem wyjątkowym, niezwykłym dla uczniów, nauczycieli naszej szkoły, to Dzień Patrona  oraz przekazanie ziemi z Grobów Katynia. Ziemię ofiarował  Major Ryszard Teofil Rubasiński, członek Związku Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego im. marszałka  Józefa Piłsudskiego w Poznaniu. Akt przekazania ziemi odczytał podpułkownik Mieczysław Chęciński, rodowity targowogórczanin. Ofiarodawca umieścił ja w szkatule, a żołnierze Wojska Polskiego i harcerze zaciągnęli wartę honorową.  

16 czerwca 2009 odbyło się uroczyste otwarcie obiektów sportowo-rekreacyjnych wybudowanych w ramach programu "Nekla na start". Oficjalna część pomimo padającego deszczu rozpoczęła się na zewnątrz. Po odśpiewaniu hymnu szkoły i powitaniu wszystkich przez panią dyrektor szkoły, głos zabrał pan burmistrz Roman Grychowski i poseł na sejm pan Tadeusz Tomaszewski. Następnie zaproszeni goście, delegacja z Norwegii, liderzy sportowi oraz uczniowie naszej szkoły wypuścili balony w kolorach olimpijskich oraz przecięli symboliczną wstęgę i wszyscy uczestnicy weszli na płytę nowego boiska. Po poświęceniu i odmówieniu modlitwy przez księdza proboszcza Sławomira Stronkę wybrani goście, liderzy oraz uczniowie oddali po jednym rzucie osobistym do kosza, a następnie pan burmistrz ogłosił, że boiska i place zabaw uważa za otwarte.

Przyjęcie ziemi katyńskiej było zwieńczeniem projektu edukacyjnego „Katyń”, który realizowano w szkole od kilku miesięcy. W kwietniu gościł w szkole ppłk Mieczysław Chęciński, w towarzystwie którego uczniowie obejrzeli reportaż z II Polsko-Rosyjskiego Marszu Pamięci Stacja Kolejowa Gniazdowo – Las Katyński.

30 kwietnia 2010  odbyła się uroczystość sadzenia Dębu Pamięci w ramach projektu edukacyjno - społecznego, „Katyń -  ocalić od zapomnienia”. Celem tego programu było posadzenie 21473 Dębów Pamięci na 70 rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Każdy dąb to jedno nazwisko ofiary zbrodni. Przy zespole Szkół  posadzono taki dąb dla uhonorowania pamięci Wincentego Dutkiewicza, Aspiranta Policji Państwowej, urodzonego w Starczanowie w 1886r. a zamordowanego w Twerze w 1940 r. Dąb pamięci posadzili wspólnie dyrektor szkoły Hanna Migdalska, burmistrz Nekli Roman Grochowski oraz członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego : płk Mieczysław Chęciński [absolwent szkoły w Targowej Górce] i mjr Teofil Rubasiński [był jednym z przymusowych robotników, którzy odkryli groby katyńskie]. Major Teofil Rubasiński podarował miejscowej społeczności pamiątkowy medal, który otrzymał z okazji 20 rocznicy powstania poznańskiego stowarzyszenia „ Katyń”

29 maja 2010 został podsumowany projekt edukacyjny – „Stąd mój ród – historie naszych rodzin.”  Głównym inicjatorem było  Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo”

Dzięki wykładom i warsztatom prowadzonym przez członków WTG młodzież  miała możliwość bliższego poznania swoich przodków i postaci historycznych  związanych z Targową Górką.